Free aVPN for Everyone.

VPN ng Bayan will be back in few weeks. Pero ito ay FREE VPN na para ma-enjoy ng bawat isa.

A simple thank you would be enough.